Single product image
其他活動

【勞作教育生態永續】碳匯盤點課程-第3週(03/04-03/08)

報名已結束!
報名起迄 2024-02-27 08:00 ~ 2024-03-03 12:00
活動短網址
  https://event.ithu.tw/2024020045
開放對象 學生
承辦單位 勞作教育暨社會實踐處
承辦人員 吳育展 計畫人員 分機: E-mail:g12220009@thu.edu.tw
馬英哲 約聘辦事員 分機:28602 E-mail:yingche@thu.edu.tw
開始報名SignUp (尚未開放報名)

活動詳情

活動簡介

請詳閱以下事項:
1.報名後,請至iLearn平台填寫課程前導測驗。
2.報名後,請記下課程集合時間及地點,並準時出席。
3.考量課程進行狀況,課程開始後5分鐘內未抵達者,不予簽到退,並視為缺曠。
4.臨時無法出席者,請自行至勞教處依規定辦理請假,否則視為缺曠。

開放對象

學生,費用:0
說明:限112-2勞作教育學生

附加檔案

本活動無附加檔案。

相關連結

本活動無相關連結。

備註

請詳閱以下事項:
1.報名後,請至iLearn平台填寫課程前導測驗。
2.報名後,請記下課程集合時間及地點,並準時出席。
3.考量課程進行狀況,課程開始後5分鐘內未抵達者,不予簽到退,並視為缺曠。
4.臨時無法出席者,請自行至勞教處依規定辦理請假,否則視為缺曠。

活動報名

場次名稱 地 點 日 期 時 間 時 數 名 額 已報名
3/4 10:20-11:10
加入Google行事曆
二校宿舍站牌旁佈告欄2024-03-04 ~ 2024-03-0410:20 ~ 11:1011515
3/4 11:20-12:10
加入Google行事曆
二校宿舍站牌旁佈告欄2024-03-04 ~ 2024-03-0411:20 ~ 12:1011512
3/4 15:20-16:10
加入Google行事曆
一校圖書館門口石椅2024-03-04 ~ 2024-03-0415:20 ~ 16:1011515
3/4 16:20-17:10
加入Google行事曆
一校圖書館門口石椅2024-03-04 ~ 2024-03-0416:20 ~ 17:1011514
3/5 15:20-16:10
加入Google行事曆
一校敦煌書局前2024-03-05 ~ 2024-03-0515:20 ~ 16:1011515
3/5 16:20-17:10
加入Google行事曆
一校敦煌書局前2024-03-05 ~ 2024-03-0516:20 ~ 17:1011515
3/6 09:10-10:00
加入Google行事曆
二校M017前空地2024-03-06 ~ 2024-03-0609:10 ~ 10:0011514
3/6 15:20-16:10
加入Google行事曆
一校敦煌書局前2024-03-06 ~ 2024-03-0615:20 ~ 16:1011515
3/6 16:20-17:10
加入Google行事曆
一校敦煌書局前2024-03-06 ~ 2024-03-0616:20 ~ 17:1011515
3/7 09:10-10:00
加入Google行事曆
二校M017前空地2024-03-07 ~ 2024-03-0709:10 ~ 10:0011515
3/8 10:20-11:10
加入Google行事曆
一校勞教處旁石椅2024-03-08 ~ 2024-03-0810:20 ~ 11:101154
3/8 11:20-12:10
加入Google行事曆
一校勞教處旁石椅2024-03-08 ~ 2024-03-0811:20 ~ 12:1011514
3/8 16:20-17:10
加入Google行事曆
一校圖書館門口石椅2024-03-08 ~ 2024-03-0816:20 ~ 17:1011515
3/9 10:20-11:10
加入Google行事曆
二校M017前空地2024-03-09 ~ 2024-03-0910:20 ~ 11:1011513
3/9 15:20-16:10
加入Google行事曆
二校管院電視牆旁木椅2024-03-09 ~ 2024-03-0915:20 ~ 16:1011513
3/9 16:20-17:10
加入Google行事曆
二校管院電視牆旁木椅2024-03-09 ~ 2024-03-0916:20 ~ 17:101150
開始報名SignUp (尚未開放報名)   返回